Uw medisch dossier – Praktijk Parklaan – Hoevelaken

Uw medisch dossier

Mag ik mijn medisch dossier inzien, laten aanpassen of vernietigen?

U heeft het recht uw medisch dossier in te zien. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan, zoals röntgenfoto’s en operatieverslagen. Als uw gegevens niet kloppen, kunt u ze laten aanpassen. Uw medisch dossier wordt 15 jaar bewaard. U kunt een verzoek indienen om uw gegevens eerder te laten vernietigen. Een arts mag dit weigeren. Familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als ze van u een schriftelijke machtiging hebben. Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar inzien. Voor hun kinderen van 12 tot 16 jaar hebben ze toestemming van hun kinderen nodig voor inzage.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de rijksoverheid.

Geheimhouding

Een huisarts heeft een geheimhoudingsplicht. Wij mogen uw gegevens niet aan anderen geven. Ook niet aan uw partner of kinderen. Dit mag alleen met uw toestemming. Een huisarts mag wel met de ouders of wettelijke vertegenwoordigers praten over de medische situatie van hun kinderen jonger dan 12 jaar. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar beslist de huisarts zelf of hij de ouders inlichtingen geeft. Wij doen dat na overleg met het kind.

De huisarts is soms wettelijk verplicht zijn geheimhoudingsplicht te verbreken en medische informatie te melden. Zo moet hij bepaalde besmettelijke ziekten direct melden aan de GGD. De meldingsplicht geldt voor infectieziekten zoals malaria, cholera en q-koorts. Ook mag de huisarts de geheimhouding doorbreken in het geval van kindermishandeling.

Uw gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Via het LSP kunnen wij u belangrijkste medische gegevens delen met andere zorgverleners. Een andere arts, bijvoorbeeld op de huisartsenpost, kan die medische gegevens via het LSP bekijken met een beveiligde pas en een wachtwoord. Maar alleen als u dat goed vindt en als het nodig is voor uw behandeling. Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen uw gegevens niet bekijken.

Voor meer informatie kan u de folder meenemen bij de balie of naar de website van LSP.