Kwaliteitskeurmerk – Praktijk Parklaan – Hoevelaken

Kwaliteitskeurmerk

Uw mening telt!

Wij willen natuurlijk optimale patiëntenzorg leveren. Om onszelf te verbeteren en te toetsen worden wij jaarlijks geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap.
De accreditatie wordt gedaan door de NPA. Wij, als NPA gekeurde praktijk, voldoen aan landelijk vastgestelde normen en werken gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Als patiënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het toetsingsproces wordt er naar de mening van patiënten gevraagd. Uw mening is dus van belang. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten. Wij horen het graag!