Klacht – Praktijk Parklaan – Hoevelaken

Klacht

Ik heb een klacht over huisartsenzorg. Wat kan ik doen?

Wij streven er natuurlijk naar dat de zorg zo optimaal mogelijk verloopt. Echter het kan natuurlijk gebeuren dat u niet tevreden bent of een klacht heeft over onze dienstverlening. We horen dit graag van u. Wij nodigen u van harte uit op het spreekuur om uw klacht te bespreken. U kunt dat ook schriftelijk doen in de vorm van een brief of een emailbericht. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren.

Als we samen niet tot een bevredigende oplossing komen, is het mogelijk om u klacht voor te leggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris helpt u en ons om de klacht samen op te lossen. Als de bemiddeling niet slaagt, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie huisartsenzorg.

Een folder over de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) staat op de balie. U kan ook terecht op hun website van SKGE.