Onze missie en visie – Praktijk Parklaan – Hoevelaken

Onze missie en visie

“Huisartsenzorg is generalistische medische zorg, laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen dicht bij huis. Huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame, doelmatige gezondheidszorg van hoge kwaliteit” (Toekomstvisie Huisartsenzorg 2012-2022, www.lhv.nl).

Het doel van onze praktijk is om laagdrempelige en professionele huisartsenzorg te bieden aan de inwoners van Hoevelaken. Flexibiliteit en service zijn hier een belangrijk onderdeel van. We streven ernaar dat mensen zich welkom voelen bij ons in de praktijk. Het contact tussen de medewerkers van de praktijk en de patiënt is gericht op openheid en toegankelijkheid. Een vertrouwensrelatie is hierbij essentieel. Kwaliteit van zorg staat hoog in het vaandel. Blijven leren en openstaan voor kritiek zijn daar essentieel bij. Naast de reguliere huisartsenzorg streven we naar welzijn in bredere zin.

Wij willen dit bereiken door zorg te verlenen die gebaseerd is op wetenschappelijke bewijzen volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen. Onze gediplomeerde medisch assistentes staan klaar om onze patiënten met raad en daad bij te staan. Waar nodig kunnen zij adviseren bij lichamelijke klachten, ze voeren controles uit en zijn bekwaam in de wondzorg. Daarnaast staan zij altijd klaar met een luisterend oor indien nodig.  Uiteraard speelt nascholing een belangrijke rol binnen de praktijk om kennis en kunde op peil te houden. Daarnaast wordt de praktijk jaarlijks geaccrediteerd.

Een vertrouwensrelatie is belangrijk. We hopen dit te stimuleren door alle nieuwe patiënten uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek.

Wij bieden ruime openingstijden aan met o.a. de mogelijkheid van consultatie in de avond. De praktijk is het hele jaar geopend, met als uitzondering de weekend- en feestdagen. De patiënt kan 24 uur per dag via het patiëntenportaal of via de Uw Zorg online-app afspraken maken, recepten herhalen en emailconsulten versturen. Welzijn in bredere zin stimuleren we door o.a. onze wandelgroep en daarnaast onze informatieavonden gericht op levensstijladviezen.

Meer informatie over onze praktijk vindt u o.a. in ons beleidsplan en Jaarverslag 2022.