Laatste nieuws – Praktijk Parklaan – Hoevelaken

Laatste nieuws

Vrijdag 17 april 2020 – week 5

Deze week is er weinig nieuws met jullie te delen over de (Corona) zorg in Hoevelaken. Alles loopt en alle mensen van de praktijk zijn gelukkig in goede gezondheid.

Wat wel belangrijk is om met jullie te delen is de nieuwe noodwet over het delen van medische gegevens met de huisartsenpost, het ziekenhuis en de apotheek. De huisartsenpost, het ziekenhuis en de apotheek kunnen voor de duur van de coronacrisis inzage verkrijgen in uw huisartsendossier via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit tijdelijke gedoogbesluit is ondertekend door de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie.

Gegevens over uw medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik en eventuele allergieën die wij in de huisartspraktijk van u hebben, zijn zodoende snel en eenvoudig inzichtelijk als u met een spoedsituatie naar de huisartsenpost of het ziekenhuis gaat. Dit is alleen mogelijk voor de arts die u op dat moment in behandeling heeft. Als u eerder heeft aangegeven akkoord te gaan met het delen van uw dossier, zal dit zo blijven. Indien u eerder bij ons heeft aangegeven dat u dat niet wilt, blijft uw dossier afgeschermd, ook tijdens de coronacrisis. Wanneer u hierover nog geen besluit had genomen, is voor u de tijdelijke noodmaatregel van kracht, en zijn uw gegevens tijdens de coronacrisis inzichtelijk op de huisartsenpost of de Spoedeisende Hulp ingeval u daar gebruik van zou moeten maken.

Wanneer u tot de laatste groep behoort en nog geen keuze aan ons had doorgegeven is het toch ook wenselijk dat u uw keuze aan ons doorgeeft. Zo kunt u, ook na de coronacrisis en deze tijdelijke maatregel, de beste medische zorg blijven ontvangen in de avond- nacht en weekend-uren. Maatwerk gebaseerd op uw persoonlijke medische situatie. En zo hoeft u ook niet meermalen bij verschillende artsen uw verhaal te herhalen. De huisartsen van Hoevelaken en de regio Eemland zijn groot voorstander van het LSP. Wij beoordelen het Landelijk Schakelpunt als veilig en nuttig. Goede zorg valt of staat bij zorgvuldige, adequate en veilige communicatie.

Wij bevelen u van harte aan om uw toestemming voor gegevensuitwisseling door te geven  via de landelijke website van VolgjeZorg of via de assistente van de praktijk.

Vrijdag 10 april 2020 – week 4

De zorg op het Corona Centrum verloopt goed, we hebben voldoende ruimte op het spreekuur om iedereen dezelfde dag te kunnen zien als dat nodig is. Ook de berichten uit het Meander zijn van eenzelfde strekking, er is nog voldoende ruimte voor (Corona) patienten. De oproep blijft net zoals vorige week om vooral te bellen bij medische vragen naar de praktijk. We merken dat er veel vragen zijn en onrust bij milde klachten die mogelijk passen bij het Corona virus. Voor al deze vragen kunt u terecht bij de website van de RIVM of via telefoonnummer 0800-1351.
 
Wat we in de nieuwsberichten deze week veel langs zagen komen, waren zorgen over kinderen tijdens deze Coronacrisis. De huidige maatregelen waarbij we zoveel mogelijk binnen moeten blijven, kunnen veel spanningen geven binnen een gezin. Er wordt nu veel verwacht van ouders. Zeker wanneer er ook nog vanuit je werkgever verwachtingen zijn over het thuiswerken. Ook voor kinderen is het een ingewikkelde tijd. De vaste structuur is weg, vrij buitenspelen met je vriendjes en vriendinnetjes is niet aan de orde. Daarmee vervallen dus ook de momenten waarop ze de spanning en stress even kunnen laten afvloeien. Dit kan binnen het gezin leiden tot irritaties en soms ook tot flinke ruzies. Dit is heel logisch! Als jullie er met elkaar niet uitkomen, trek vooral aan de bel! Wij kunnen het ons heel goed voorstellen dat dit gebeurd en helpen graag! Marjan Boonman, onze POH-GGZ,heeft naast de tips ‘Zelfzorg in Coronatijden‘ een nieuw document gemaakt ‘Thuis in Coronatijden‘ met allemaal tips hoe om te gaan met deze spanningen en vooral ook waar u terecht kunt voor hulp. 
 
Voor nu wensen we jullie allemaal fijne en gezonde paasdagen!

Vrijdag 3 april 2020 – week 3

Afgelopen week is rustig verlopen, zowel op de gewone praktijken als het Corona Centrum. Gelukkig is iedereen op de praktijk gezond en hebben we dus genoeg mensen om voldoende (telefonische) spreekuren aan te kunnen bieden. Zoals vorige week ook genoemd, bel gerust bij medische vragen! Het maakt niet uit of het met Corona te maken heeft of niet, alle vragen zijn welkom!
In het nieuws komt deze week vaak naar voren dat ouderen goed moeten nadenken over hun behandelwensen. Daarmee wordt bedoeld of mensen wel of niet beademend willen worden of bijvoorbeeld een opname op de intensive care willen. Deze berichten kunnen overweldigend en beangstigend zijn, het zijn immers moeilijke vragen. We praten hier graag over met u! Het gaat ons er niet om dat u gelijk een antwoord heeft op deze vragen, maar vooral dat u goed geïnformeerd bent. U kunt dan ook met de juiste informatie met u naasten overleggen en nadenken over uw eigen wensen.
Als laatste willen we een filmpje met jullie delen over het Corona Centrum. Wanneer je ziek bent en een huisarts nodig hebt, is het vervelend als je naar een andere locatie moet en de dokter soms niet je eigen huisarts is. We merken dat het voor kinderen door alle beschermende kleding spannend is. Met dit filmpje hopen we inzicht te geven hoe het gaat op het Corona Centrum.

Vrijdag 27 maart 2020 – week 2

Ook vanavond hebben we met alle huisartsen de week weer geëvalueerd, nu via beeldbellen. We kijken tevreden terug naar de afgelopen week wat betreft de organisatie. We hadden ruim voldoende spreekuur mogelijkheden op het Corona Centrum en de samenwerking verloopt zeer goed. We hebben afspraken gemaakt voor de komende week en indien nodig kunnen we de spreekuur mogelijkheden uitbreiden.
De huisartsenpost heeft ingrijpende maatregelen moeten nemen om de patientenstroom nu echt te kunnen scheiden. Mensen met klachten passend bij het Coronavirus zullen gezien worden op de gebruikelijke huisartsenpost. Patienten met niet Corona gerelateerde klachten zijn welkom op de tijdelijke locatie bij Quin Dokters, Heideweg 244 te Amersfoort/Vathorst. Zie ook: https://www.huisartsenposteemland.nl/
 
Het huisartsenvak staat deze weken, net zoals de hele wereld, op zijn kop. Het contact met de patienten missen we enorm. Het handen schudden aan het begin en aan het eind is daar een belangrijk onderdeel van, waarmee je normaal gesproken een belangrijk contact maakt. Zeker als je op het Corona Centrum werkt valt je gezichtsuitdrukking weg door het masker, de bril en het pak. Je non-verbale communicatie verdwijnt. Juist op een moment waarop dat zo belangrijk is, wanneer mensen angstig zijn en bezorgd over hun gezondheid.

Als laatste willen we graag delen dat we ruim voldoende tijd hebben op de praktijk om u te helpen. We horen aan de telefoon dat veel mensen wat huiverig zijn om contact op te nemen in de veronderstelling dat we heel druk zijn. Dit is niet het geval, dus bel gerust! We zullen in deze tijd wat meer telefonisch moeten doen om contacten zoveel mogelijk te vermijden, daar hebben we dan ook meer dan voldoende tijd voor! Onze collega huisarts in Nijmegen heeft een mooi interview hierover gegeven.

Vrijdag 20 maart 2020 – week 1

Het Corona Centrum Hoevelaken bestaat nu een week. Vanavond hebben we (met de noodzakelijke afstand) de week geëvalueerd en voorbereidingen getroffen voor de komende week. Namens alle huisartsen van Hoevelaken willen we graag wat conclusies met jullie delen.

  • Deze week hebben we 40 mensen gezien op het centrum met luchtwegklachten. Bij het overgrote deel was er gelukkig geen verdenking op een besmetting met het Corona virus.
  • We zijn als huisartsenpraktijken goed voorbereid op een toename in patiëntenstroom die mogelijk zal komen.
  • De apotheek heeft geen tekort aan medicijnen. Door de enorme drukte van afgelopen week is er wel een achterstand in bevoorrading. Het hele weekend zal hard gewerkt worden om dit weer te herstellen.
  • Ook paracetamol is voldoende op voorraad. Om iedereen toegang tot paracetamol te geven, kan je per persoon maximaal 1 pakje kopen bij de apotheek.

Last but not least. We willen heel graag onze enorme dank uitspreken naar de bewoners van Hoevelaken. We voelen veel begrip voor het feit dat de dagpraktijk anders loopt dan u van ons gewend bent. Het laagdrempelige gevoel dat we zo graag nastreven, kunnen we de komende periode niet waarmaken. Heel veel dank voor uw begrip. Dank aan iedereen die ons beschermende middelen zoals mondkapjes heeft gebracht. Hartverwarmend!

Wat een warmte en saamhorigheid in Hoevelaken! Laten we zo goed voor elkaar blijven zorgen in deze onzekere tijd!