Het AstraZeneca vaccin – Praktijk Parklaan – Hoevelaken

Het AstraZeneca vaccin

Maart 2021

Waarvoor is dit vaccin? 

Dit vaccin beschermt u tegen het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2). Als u besmet raakt met dit virus kunt u last krijgen van klachten. Zoals koorts, hoesten, keelpijn, een loopneus en verlies van reuk en smaak. Ook kunt u last krijgen van ernstige klachten. Zoals benauwdheid en een longontsteking. Sommige mensen overlijden aan het coronavirus. U krijgt dit vaccin om te voorkomen dat u ziek wordt door het coronavirus.

Werkzaamheid vaccin

U heeft 2 vaccinaties nodig om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat dit vaccin de kans op COVID-19 met 60% verlaagt. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder vaccin COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 40 mensen COVID-19 krijgen. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld het griepvaccin. 

Wanneer krijg ik dit vaccin? 

U kunt dit vaccin krijgen als u 18 jaar of ouder bent. De Gezondheidsraad adviseert mensen tot en met 64 jaar uit te nodigen. U krijgt deze vaccinatie 2 keer. De Gezondheidsraad adviseert dat u de tweede vaccinatie 12 weken na de eerste vaccinatie krijgt. U krijgt de prik in de bovenarm. 

Op donderdag 18 maart beginnen we met de eerste vaccinatieronde voor mensen geboren in het jaar 1956 of 1957 en mensen met enkele specifieke risicofactoren zoals het syndroom van Down.

 Hoe is dit vaccin goedgekeurd?  Dit vaccin is sneller ontwikkeld en goedgekeurd. Hoe kan dat? 

 • Er is in de hele wereld gewerkt aan een vaccin tegen het coronavirus. De kennis hierover is snel gedeeld. 
 • Veel onderzoeken naar de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin zijn nu tegelijkertijd uitgevoerd, in plaats van na elkaar. Dit scheelt veel tijd. 
 • Deze onderzoeken zijn direct beoordeeld op het moment dat de resultaten bekend waren. 
 • Hierdoor kon het coronavaccin zo snel worden ontwikkeld en goedgekeurd. Zonder dat er belangrijke stappen zijn overgeslagen. Dit vaccin is goedgekeurd door het Europees medicijnagentschap (EMA). Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is hier onderdeel van.

Let op! 

U mag autorijden als u dit vaccin heeft gehad. Rijd geen auto als u last heeft van bijwerkingen zoals moe zijn. 

Bent u zwanger? Het RIVM adviseert om de vaccinatie uit te stellen tot na de zwangerschap. Bent u zwanger en heeft u een ziekte waardoor u erg ziek kunt worden van het coronavirus? Overleg dan met ons wat u het beste kunt doen.

Belangrijkste waarschuwingen 

Overleg met ons of u dit vaccin mag krijgen als u eerder een ernstige allergische reactie heeft gehad op een vaccin. Of als u na de eerste vaccinatie met dit vaccin een allergische reactie heeft gehad. 

Het RIVM adviseert om een nieuwe afspraak te maken als u: 

 • Ernstig ziek bent of hoge koorts heeft voordat u de vaccinatie krijgt. 
 • Klachten heeft die vaak voorkomen bij COVID-19. 
 • COVID-19 heeft. Of als u thuis moet blijven omdat u in contact bent geweest met iemand die COVID-19 heeft. Of als u een coronatest heeft gedaan en wacht op de uitslag. 

Belangrijkste bijwerkingen 

Net zoals bij andere vaccins kunt u last krijgen van bijwerkingen. De meeste bijwerkingen krijgt u omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van uw lichaam gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen het coronavirus. 

Uit onderzoeken zijn de volgende meest voorkomende bijwerkingen bekend: 

 • Pijn op de plek van de prik (54%)
 • Hoofdpijn (53%)
 • Moe zijn (53%)
 • Spierpijn of een ziek gevoel hebben (44%)
 • Koorts (34%)
 • Rillingen (32%)
 • Pijn in de gewrichten (26%)
 • Misselijk zijn (22%)

Dit zijn bijwerkingen die bij andere vaccins ook voorkomen. Alle genoemde bijwerkingen duren meestal 1 tot 3 dagen. 

Antistolling/bloedverdunners

Voor mensen die bloedverdunners gebruiken gelden de volgende adviezen:

 • Bij gebruik van acenocoumarol (Sintrom) of fenprocoumon (Marcoumar): neem VOOR vaccinatie contact op met de trombosedienst.
 • Dabigatran (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), apixban (Eliquis) of edoxaban (Lixiana): bij voorkeur 6 uur na inname van de medicatie vaccineren.
 • Mensen die bekend zijn met een stollingsstoornis door een medische aandoening moeten voorafgaand aan de vaccinatie contact opnemen met de behandelend specialist voor advies.

Meer weten?

Heeft u vragen of twijfels over vaccineren? Overleg dan met ons of de apotheker. Kijk voor de officiële bijsluiter van dit vaccin op geneesmiddeleninformatiebank.nl. Ga voor meer informatie naar coronavaccinatie.nl. Wilt u een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op lareb.nl.

De huisartsen van Hoevelaken laten zich vaccineren! U ook?

Januari 2021

Pandemie

Terwijl we dit schrijven zijn de minister, de huisartsenorganisaties en de GGD nog druk in gesprek hoe het vaccinatieprogramma georganiseerd moet worden. Een ingewikkelde logistieke operatie, waarmee we verwachten voor de zomer een vaccinatiegraad van 60-70% te hebben bereikt. Als iedereen zich laat vaccineren zal het Corona virus veel minder kans krijgen om mensen te besmetten. We hopen dat we daardoor de Corona maatregelen definitief achter ons kunnen laten, we elkaar weer kunnen ontmoeten en de maatschappij weer op gang kan komen.

Leed

Het corona-virus heeft wereldwijd veel leed veroorzaakt: ziekte, sterfte, eenzaamheid, financiële tegenslagen voor ondernemers en overbelaste zorgmedewerkers. Als huisartsen hebben wij veel van dit leed van dichtbij meegemaakt. Wij vinden het daarom moeilijk om ons te verplaatsen in mensen die het Corona virus en de gevolgen ervan ontkennen. Voor ons is heel duidelijk dat de ernst en de gevolgen van het Corona virus groot zijn en dat handelen in de vorm van vaccineren noodzakelijk is om meer leed te voorkomen.

Vaccin

Wij, de huisartsen in Hoevelaken vinden het vaccineren zeer belangrijk in de strijd tegen het Corona virus. Men bootst met de vaccinatie in feite een infectie met een klein stukje van het virus na, waardoor je afweersysteem getraind wordt terwijl je geen levend virusmateriaal gebruikt. Wij zullen ons dan ook allemaal laten vaccineren zodra de mogelijkheid er is. De vragen en kritiek over de vaccinaties zijn begrijpelijk. Het proces van ontwikkelen is snel gegaan en dat roept vragen op. Wij zijn ervan overtuigd dat de vaccins zeer zorgvuldig zijn ontwikkeld en veilig zijn. Indien u meer achtergrondinformatie wilt over de vaccins is het belangrijk om betrouwbare bronnen te raadplegen. Onze Amersfoortse collega Ted van Essen, intensivist Diederick Gommers en neuropsycholoog Erik Scherder maakten dit heldere filmpje over de veiligheid en noodzaak van het coronavaccin. Of bekijk dit filmpje van Professor Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC).

Vragen

We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over de vaccinaties. Op de website www.coronavaccinatie.nl kunt u veel antwoorden vinden. Zoals ook deze handige informatiekaart over het vaccin. Ook kunt u met uw vragen contact opnemen met het informatienummer van de overheid, telefoonnummer 0800-1351.