COVID-19-vrij verklaring – Praktijk Parklaan – Hoevelaken

COVID-19-vrij verklaring

Wij krijgen regelmatig vragen of we een COVID-19-vrij verklaring (ook wel non-COVID-19 verklaring genoemd) af kunnen geven. Bijvoorbeeld voor de werkgever of een reisorganisator. Er  zijn nieuwe richtlijnen door onze beroepsgroep opgesteld, waarin het advies is dit niet af te geven als eigen huisarts. Dit advies sluit aan bij het al bestaande advies over het afgeven van medische verklaringen. Zie ook deze informatie brief van de KNMG.

Wat is een COVID-19-vrij verklaring?

Een COVID-19-vrij verklaring of non-COVID-19 verklaring is een schriftelijke verklaring waarin staat dat een persoon is getest op COVID-19 en dat de uitslag negatief is (dus geen coronavirus is aangetroffen). Sommige landen eisen zo’n verklaring voordat naar het land kan worden gereisd.

Waarom geven wij geen verklaring af?

  • Als huisarts  moeten we ons kunnen concentreren op de behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan onder druk komen te staan wanneer je een voor de patiënt ongunstig oordeel geeft en er een belangenconflict ontstaat.
  • Het voorkomt dat de patiënt vanuit persoonlijke belangen niet alle informatie met ons deelt die noodzakelijk is voor de behandeling.
  • Als huisarts zijn we niet altijd op de hoogte van de criteria die bepalen of een verklaring kan worden afgegeven. Het is daarom ook in het belang van de patiënt dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft, goed weet welke zaken wel en niet van belang zijn voor de beoordeling.

Waar is een COVID-19-vrij verklaring te verkrijgen?

Er zijn verschillende organisaties die een COVID-19-vrij verklaring afgeven. Bijvoorbeeld bij een travel clinic of vaccinatiecentrum. Hieraan zijn kosten verbonden, die de je zelf moet betalen. De overheid en de zorgverzekering vergoeden dit niet.