Coronavirus – Praktijk Parklaan – Hoevelaken

Coronavirus

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met de GGD via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur.

Algemene maatregelen in de praktijk

Maatregelen die we met elkaar moeten nemen indien u met andere klachten een bezoek aan de praktijk brengt:

 • Kom alleen naar de praktijk indien u een afspraak heeft.
 • Geen vragen aan de balie, bijvoorbeeld over recepten of afspraken, enkel telefonisch of via het email consult.
 • Handen desinfecteren/wassen bij binnenkomst en vertrek.
 • Niet acute zorg gaan we zoveel mogelijk uitstellen, zoals bijvoorbeeld controle van de bloeddruk en suikerziekte.
 • Ook bloedprikken ter controle van chronische aandoeningen stellen we in ieder geval de komende twee weken uit.
 • De huisartsen zullen voldoende mogelijkheden hebben tot telefonische afspraken.
 • Bij alleen hoesten en/of koorts zonder benauwdheid adviseren wij u conform de RIVM richtlijn om in thuisisolatie te gaan tot 1 dag na het verdwijnen van uw klachten.
 • Het is in deze periode niet mogelijk om online een afspraak te maken. Dit omdat goede triage van luchtwegklachten nu essentieel is.

De assistentes zullen in deze tijd anders triëren dan u van ze gewend bent. Uiteraard niet ten koste van uw gezondheid, maar we moeten creatief omgaan met de benodigde middelen en tijd. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Houd voor actuele informatie de website van het RIVM in de gaten.

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben vaak koorts en luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

Wanneer bel je de huisarts als je klachten hebt?

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

Je hoeft de huisarts niet te bellen als je milde verkoudheidsklachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot andere mensen.

Worden je klachten erger?

 • Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?

Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Ga voor meer informatie naar de website van het RIVM of Thuisarts.nl